Overige diensten

Interim Management

Interim management is een instrument, dat door directies en bestuurders
doelbewust wordt gekozen om veranderingen te leiden en drukke perioden te
overbruggen ter verkrijging van nieuwe slagkracht. De verantwoordelijkheid van
de interim manager is groot: hij moet zijn omgeving sterk kunnen motiveren en
wijst de operationele eenheid en de betrokken medewerkers een weg naar een
duurzame verbetering van processen en methoden. Wanneer zijn missie is
voltooid, zal de organisatie de gerealiseerde verbeteringen moeten borgen.

De belangrijkste voordelen van interim management zijn: – nieuwe systemen en
werkwijzen realiseren; – cultuurveranderingen of reorganisaties daadwerkelijk
tot stand brengen; – verhogen van de span of control van het zittend
management; – waarborgen continu├»teit in afwachting op definitieve
vacaturevervulling.

Dienstverlening

Nadat u heeft aangegeven dat er behoefte bestaat naar het plaatsen van een
interim manager zoeken wij binnen ons bestand de meest passende manager. Met u
en deze manager wordt een gesprek gevoerd om te beoordelen of partijen met
elkaar samen kunnen werken. De opdracht wordt geformuleerd en contractueel vastgelegd.
Door middel van tussentijdse rapportages en ondersteuning bij onzekerheden
wordt de opdracht tot aan de afronding begeleid.

 

Subsidies

Wij adviseren ondernemers over de
subsidieregelingen, het opstellen van subsidieaanvraag, de begeleiding bij de
subsidieaanvraag en het voeren van vereiste administratie in het kader van de
subsidie

Projectadministratie
Op het moment dat een subsidie wordt verleend, is de
subsidieontvanger verplicht om een controleerbare en inzichtelijke administratie
te doen bijhouden. Het opzetten en beheren van deze projectadministratie kunt u
aan ons overlaten. Immers wij zijn bekend met de eisen die aan de subsidie- en
projectadministratie worden gesteld.

Reacties gesloten.