Belastingplan 2021 van de overheid

Aanpassen zelfstandigenaftrek
Zelfstandigenaftrek (1.225 uur werk) wordt afgebouwd:
Per 1 januari 2021 zal de zelfstandigenaftrek € 6.670 worden.

Invoeren tijdelijke investeringskorting
Investeringskorting voor Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK).
Betreft een tijdelijke regeling (voor twee jaar) voor investeringen van ondernemers in bijvoorbeeld nieuwe machines.
Details van de regeling zijn nog niet bekend.

Invoeren vrijstelling voor de TOGS en de Subsidie vaste lasten
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB (Subsidie vaste lasten) vergoedingen worden vrijgesteld van belastingheffing.
Invoeren van een fiscale coronareserve
Per 1 januari 2021 is het wettelijk vastgelegd dat een onderneming voor de vennootschapsbelasting een coronareserve mag vormen uit de winst van 2019.

tarieftabel van de vennootschapsbelasting
VPB tabeltarief per 2021:
• 15% het (lage tarief) voor winsten tot € 245.000;
• 25% (het hoge tarief) voor winsten vanaf € 245.000.

Onbeperkt voorwaartse verliesverrekening
Per 1 januari 2022 zal de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting onbeperkt worden met een grens tot € 1 miljoen van de winst. Boven die €1 miljoen zijn de verliezen te verrekenen met 50% van de winst boven de eerste € 1 miljoen.

Wijzigingen voor auto’s
Bijtelling vanaf moment van tenaamstelling in het kentekenregister.

Bijtelling auto 2020 2021 2022
Electrische auto’s 8% < €45.000 12% < €40.000 16% < €40.000
22% > €45.000 22% > €40.000 22% > €40.000
Andere auto’s 22% 22% 22%

 

 

Meer nieuws