Diensten

Interim Management

Interim management is een instrument, dat door directies en bestuurders doelbewust wordt gekozen om veranderingen te leiden en drukke perioden te overbruggen ter verkrijging van nieuwe slagkracht. De verantwoordelijkheid van de interim manager is groot: hij moet zijn omgeving sterk kunnen motiveren en wijst de operationele eenheid en de betrokken medewerkers een weg naar een duurzame verbetering van processen en methoden. Wanneer zijn missie is voltooid, zal de organisatie de gerealiseerde verbeteringen moeten borgen. De belangrijkste voordelen van interim management zijn: – nieuwe systemen en werkwijzen realiseren; – cultuurveranderingen of reorganisaties daadwerkelijk tot stand brengen; – verhogen van de span of control van het zittend management; – waarborgen continuïteit in afwachting op definitieve vacaturevervulling.

Dienstverlening

Nadat u heeft aangegeven dat er behoefte bestaat naar het plaatsen van een interim manager zoeken wij binnen ons bestand de meest passende manager. Met u en deze manager wordt een gesprek gevoerd om te beoordelen of partijen met elkaar samen kunnen werken. De opdracht wordt geformuleerd en contractueel vastgelegd. Door middel van tussentijdse rapportages en ondersteuning bij onzekerheden wordt de opdracht tot aan de afronding begeleid.

Subsidies

Ondernemers nemen wij werk uit handen door het verzorgen van de loonadministratie.
Salarisspecificaties, de individuele loonstaat, jaaropgaves, resultaatoverzichten en
loonjournaalposten. Dit alles in overleg met u.

Projectadministratie

De jaarrekening geeft u helderheid over uw financiële situatie en is de verantwoording naar
belanghebbenden. Wij bespreken de jaarrekening en kijken samen met u terug, maar vooral
ook vooruit. Wij adviseren u graag verder.