Accountancy

Accountantsverklaringen

Wij geven na het uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden accountantsverklaringen (niet wettelijke controles) af die van belang zijn voor de verschillende maatschappelijke organisaties. 

Accountantscontrole

Het traditionele accountantsproduct bestaat uit het:
 
• samenstellen,
• beoordelen of
• controleren van de jaarrekening.